Pracovní zařazení: 
vedoucí vědecký pracovník, první zástupce ředitele
Telefon: 
210 310 227
Interní linka: 
227

Životopis

Vzdělání: 

Vystudoval ekonomickou a sociální geografii na PřF UK. Po ukončení doktorského studia pracoval v Sociologickém ústavu Akademie věd postupně jako odborný pracovník, vědecký pracovník a vedoucí oddělení. Od roku 2012 je ředitelem ústavu. Během své odborné kariéry působil jako stipendista ve Woodrow Wilson International Center for Scholars ve Washingtonu, D.C. a na University of Hokkaido v japonském Sapporu. Byl ředitelem pro výzkum v české pobočce The Gallup Organization. Jako držitel stipendia Marie-Curie Evropské unie pracoval ve společném pracovišti CNRS a Sceince Po ve francouzském Bordeaux, a jako držitel Fulbright-Masarykova stipendia pracoval na University of Southern California v Los Angeles. Ve svém výzkumu se nejvíce zajímá o prostorové a sociálně-prostorové nerovnosti, lokální a komparativní politiku. Doma i v zahraničí publikoval řadu odborných prací, které se zabývaly tématy jako: prostorové vzorce volebního chování, formování a vývoj systému politických stran v postkomunistických zemích, mechanismy vytváření problémových oblastí ve velkých městech a reakce lokální politiky na ně, politika bydlení, fungování trhu s bydlením a jejich souvislostmi s formováním a udržováním sociálních nerovností. 

 

 • 1988, RNDr., ekonomická a regionální geografie, PřF UK
 • 1993, CSc., politická geografie, PřF UK
 • 2021, doc., regionální a politická geografie, PřF UK 
Zaměření: 

teritoriální aspekty lidského chování, politická a sociální geografie, komparativní politika, trh bydlení, sociálně prostorové nerovnosti

Pedagogická činnost: 

Collegium Hieronymi Pragensis - pravidelná výuka  kurzu \"Societies in the new EU Member Countries: Related Topics in Social Change in the East Central Europe\"

Přírodovědecká fakulta UK, Praha - pravidelná výuka kurzu \"Vybrané kapitoly z politické geografie\"

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 1990, University of Amsterdam, The Netherlands, Department of Human Geography, 1 měsíc
 • 1993, University of Amsterdam, The Netherlands, Department of Human Geography, 2 měsíce
 • 1996-1997, Woodrow Wilson International Center For Scholars, Washington D.C., USA, 9 měsíců
 • 1999, Slavic Research Center, University of Hokkaido, Sapporo, Japan, 12 měsíců
 • 2005-2006, Marie Curie Intra-European Fellowship, CERVL - joint laboratory of Science Po and CNRS, Bordeaux, France, 12 měsíců
 • 2006, Fellowship Maison des Sciences de l'Homme Paris, CERVL - joint laboratory of Science Po and CNRS, Bordeaux, France, 1 měsíc
 • 2007-2008, University of Southern California, Political Science Department, Los Angeles, 10 měsíců.
Medailonek: 
 • 1995-1998 - assistent editor of \"Innovation. The European Journal of Social Sciences\".
 • od r. 2000 - člen Vědecké rady Sociologického ústavu AV ČR.
 • v roce 2000 - místopředseda Vědecké rady Sociologického ústavu AV ČR.
 • od r. 1997 - člen rigorózní komise Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha.
 • od r. 2000 - člen oborové rady studijního oboru Regionální a politická geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Praha.
 • od r. 2000 - člen oborové rady studijního oboru Sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Praha.
 • od r. 2000 - člen oborové rady studijního oboru Demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Praha
 • 2002-2009 - zvolený zástupce Sociologického ústavu v Akademickém sněmu AV ČR
 • 2002-2007 - člen oborové rady Grantové agentury AV ČR
 • 2004-2008 - člen Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady lády pro vědu a výzkum
 • od r. 2006 - člen redakční rady časopisu Evropská volební studia - European Electoral Studies
 • od r. 2007 - člen redakčního okruhu Politologického časopisu. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno
 • od r. 2009 - člen řídícího výboru Research Committee RC05 - Comparative Studies on Local Government and Politics, International Political Science Association
 • od r. 2009 - člen redakční rady časopisu Acta Universitatis Carolinae, Geographica, Karlova univerzita, Praha
 • od r. 2009 - člen ediční rady monografií České geografické společnosti, Karlova univerzita, Praha
 • od r. 2009 - člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
 • od r. 2010 - zvolený zástupce Sociologického ústavu v Akademickém sněmu AV ČR
 • 2011–2012 - člen expertního panelu “Sociální a kulturní výzvy pro českou společnost ” pro přípravu Národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • od r. 2013 – člen Poradní skupiny expertů Evropské komise pro program Societal Challenge 6 ‘Europe in a changing world – Inclusive, Innovative and Reflective Societies’, Horizon 2020
 • od r. 2014 – člen Odborné tematické skupiny MŠMT pro konfiguraci programu Societal Challenge 6 ‘Europe in a changing world - Inclusive, Innovative and Reflective societies‘, Horizon
 • od r. 2014 - člen Vědecké rady Fakulty sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze
 • 2015 -2017 člen Executive Committee European Sociological Association
 • od 2021- člen Akademické rady AV ČR

Všechny publikace

kapitoly v knize / monografii

odborné knihy / monografie

recenzované články

impaktované články

Projekty