recenzovaný článek
Bernard, Josef, Tomáš Kostelecký. 2010. „Části obcí s vlastní samosprávou a bez ní: Vliv administrativního statusu části obce na její rozvoj.“ Acta politologica 2 (3): 46-61. ISSN 1803-8220.

Článek se zabývá analýzou socio-ekonomických a infrastrukturních rozdílů mezi malými sídly, která disponují lokální samosprávou, a sídly, která jsou součástí větší obce. Autoři hledají odpověď na otázku, jaký vliv má administrativní status sídla na jeho rozvoj. Výsledky naznačují, že vliv administrativního statusu na rozvojové možnosti je obecně slabý.

Sdílejte tuto stránku