kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš. 2003. „Regionální změny.“ Pp. 54-68 in Tuček, Milan a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 429 s. ISBN 80-86429-22-9.

Práce se zabývá hodnocením regionálních změn v české společnosti v období 1991 až 2001 v členění podle okresů. Na základě dat se sčítání lidu 1991 a 2001 doplněných o údaje resortních statistik sleduje regionální rozdíly ve věkové struktuře, vzdělanostní struktuře, ekonomické aktivitě, výši průměrných příjmů, náboženském vyznání. Data ze sociologických šetření jsou použita pro studium změn regionálních rozdílů sociálního statusu. Kulturní rozdíly mezi regiony se zmenšují, ekonomické zvětšují.

Left

Témata: 
regiony
sociologická data
transformace
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy