Ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
ředitel
tel.: 210 310 221
e-mailJindrich.Krejci@soc.cas.cz

První zástupce ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
tel.: 210 310 227
e-mail: tomas.kostelecky@soc.cas.cz

Zástupkyně ředitele pro zahraniční styky a vědeckou spolupráci Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
tel.: 210 310 563
e-mail: Zdenka.Mansfeldova@soc.cas.cz

Zástupkyně ředitele pro ekonomický rozvoj a infrastrukturu výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Ing. Petra Broskevičová
tel.: 210 310 565
e-mailPetra.Broskevicova@soc.cas.cz