11. 4. 2024, Nová publikace
Ilustrace: pixabay.com
Vědci a vědkyně ze Sociologického ústavu AV ČR publikovali v uplynulých měsících několik článků v zahraničních vědeckých časopisech, jenž spojuje zájem o téma zahradničení a další jeho souvislosti. Každý z článků se zaobírá jiným okruhem spojeným se zahradničením a poskytuje...
8. 4. 2024, Nová publikace
Czech Social Attitudes in the European Context: In the Heart of Europe
V nakladatelství Lexington Books (Rowman & Littlefield) právě vychází nová publikace Czech Social Attitudes in the European Context: In the Heart of Europe. Kniha založená na analýzách dat z projektu European Social Survey přináší nejnovější politické, sociální a obecné...
21. 3. 2024, Nová publikace
Podnikání jako mužský svět
Trojice socioložek Hana Maříková, Markéta Švarcová a Alena Křížková se podílela na vypracování studie věnované tématu sebezaměstnaných žen a mikropodnikatelek v Česku. V té se zaměřily na zkušenost podnikatelek s digitálními technologiemi, na jejich kompetence v této oblasti i...
15. 12. 2022, Nová publikace
Ilustrace: Pixabay.com
V posledním vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review vyšel článek výzkumnic Blanky Nyklové, Dany Moree a Vandy Maufras Černohorské Nevědění jako faktor v nepravidelné regulaci domácího násilí na ženách v zrcadle pandemie covidu-19. Jeho autorky se v něm věnují...
13. 5. 2022, Nová publikace
Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí (výzkumná zpráva). ProFem
Socioložka Blanka Nyklová komentovala výzkum partnerského násilí realizovaný organizací proFem, na kterém se sama podílela. Podle ní dochází napříč systémem k bagatelizaci násilí a někdy i samy oběti k tomu mají tendenci.
22. 3. 2022, Nová publikace
Religionistická encyklopedie / https://rg-encyklopedie.soc.cas.cz/
Spolu s rozsáhlým obsahem Sociologické encyklopedie nabízí web Sociologického ústavu AV ČR od roku 2020 také Religionistickou encyklopedii. Ta byla v nedávné době rozšířena o dva slovníky a další aktualizace jsou v plánu. Za pozornost ale také stojí také publikace Islámská...
5. 2. 2021, Nová publikace
International Journal of Law, Crime and Justice (Vol. 65, June 2021)
Socioložka Eva Krulichová publikovala v časopise International Journal of Law, Crime and Justice článek „Changes in crime-related factors and subjective well-being over time and their mutual relationship“. Věnuje se v něm, jak název napovídá, proměnám vnímání životní pohody v...
28. 1. 2021, Nová publikace
Gende a výzkum / Gender and Research
Nové anglické číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research se zaměřuje na téma ekonomiky 4.0 – digitalizaci práce z genderové perspektivy. O editorskou přípravu se zasadily Annette von Aleman, Julia Gruhlich, Ilona Horwath a Lena Weber.
15. 10. 2020, Nová publikace
Lukáš Linek a Ivan Petrúšek
Sociologické nakladatelství SLON začátkem října vydalo v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR titul „Sociální stát, nerovnosti, politika. Postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996 až 2016“. S autory studie Lukášem Linkem a Ivanem Petrúškem se setkal vedoucí...
9. 3. 2020, Nová publikace
Martin Ďurďovič
Sociologické nakladatelství SLON vydalo v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR titul „Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity“ Martina Ďurďoviče. Nad knihou, která je příspěvkem k obecné sociální teorii, se nyní s autorem sešel vedoucí Tiskového a edičního...

Stránky