Vedení ústavu

Centrum pro výzkum veřejného mínění

Český sociálněvědní datový archiv

Ekonomická a náboženská studia

Gender & sociologie

Hodnotové orientace ve společnosti

Lokální a regionální studia

Národní kontaktní centrum – gender a věda

Socioekonomie bydlení

Sociologie politiky

Ekonomické oddělení

Knihovna

Sekretariát

Tiskové a ediční oddělení