Vydáno: 22. 3. 2022
Nové publikace

Spolu s rozsáhlým obsahem Sociologické encyklopedie nabízí web Sociologického ústavu AV ČR od roku 2020 také Religionistickou encyklopedii. Ta byla v nedávné době rozšířena o dva slovníky a další aktualizace jsou v plánu. Za pozornost ale také stojí také publikace Islámská čítanka: Studijní antologie islámského písemnictví, která získala od Univerzity Karlovy Cenu Jaroslava Jirsy.

Religionistická encyklopedie / https://rg-encyklopedie.soc.cas.cz/

Pod záštitou programu Strategie AV21 vznikla v roce 2020 Religionistická encyklopedie, jejímž hlavním editorem je Zdeněk R. Nešpor, vedoucí oddělení Ekonomické sociologie. Poskytuje základní informace o náboženstvích, církvích a významných osobnostech ve formě krátkých hesel a její elektronická podoba je dostupná na webu Sociologického ústavu AV ČR, spolu s encyklopedií sociologickou. Letos byl do elektronické podoby převeden i trojslovník Judaismus - Křesťanství - Islám (v tištěné podobě má 600 stran) a Slovník Hinduismu (200 stran), oba na webu též volně dostupné.

V návaznosti na pokračování programu Strategie AV21 autoři encyklopedie plánují zařazení dalších dvou elektronických verzí již existujících encyklopedií. Také chtějí začít pracovat na encyklopedii náboženských osobností a k již vzniklému slovníku České církve a náboženské společnosti přidat i slovenské církve a náboženské společnosti.

Náboženství je výzkumným tématem, kterému se v rámci Akademie věd ČR věnují i další badatelské projekty. Kromě aktuálního Nešporova projektu 100 let Církve československé husitské: historicko-sociologická syntéza stojí za pozornost také Islámská čítanka: Studijní antologie arabského islámského písemnictví, která vyšla jako výsledek programu Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy. Editory a spoluautory byli mimo jiné i vědci Akademie věd ČR, konkrétně Ondřej Beránek a Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu AV ČR. Kniha dostala v polovině loňského prosince Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku v oboru společenskovědním a humanitním.

Sdílejte tuto stránku