18. 5. 2024
Open House Praha 2022

Sociologický ústav AV ČR se společně s Filosofickým ústavem AV ČR a Ústavem dějin umění AV ČR již popáté zapojí do populárního festivalu architektury Open House Praha, a to opět zpřístupněním části areálu Jilská/Husova, který představí pracovnice a pracovníci ústavů v rámci ko...

20. 5. 2023
Open House Praha 2022

Sociologický ústav AV ČR se společně s Filosofickým ústavem AV ČR a Ústavem dějin umění AV ČR již počtvrté zapojí do populárního festivalu architektury Open House Praha, a to opět zpřístupněním části areálu Jilská/Husova, který představí pracovnice a pracovníci ústavů v rámci...

9. 11. 2022

Workshop k vývoji elektronické lexikální databáze indoíránských jazyků (pilotní modul perština) a k podpoře zavádění moderních technologií do výuky jazyků pořádá Sociologický ústav AV ČR a Katedra Blízkého východu FF UK.

18. 10. 2022
pozvanka

Národní knihovna ČR, Sociologický ústav Akademie věd ČR a Katedra kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni se vás dovolují pozvat na workshop pořádaný v rámci aktivit společného výzkumného projektu Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů...

15. 9. 2022

The Czech Social Science Data Archive (CSDA) invites you to the workshop "New Data Types in Data Management and Archiving "

REGISTRATION: https://a...

26. - 27. 5. 2022
Ilustrace: Pixabay.com

During the Covid-19 pandemic, democracy worldwide continued to deteriorate. As established and new democracies faced unprecedented challenges to public health and the economy, their democratic quality declined. While established democracies could largely prevent pandemic erosi...

21. 5. 2022
Open House Praha 2022

Sociologický ústav AV ČR se společně s Filosofickým ústavem AV ČR a Ústavem dějin umění AV ČR již druhým rokem zapojí do populárního festivalu architektury Open House Praha, a to zpřístupněním části areálu Jilská/Husova.

6. 12. 2021
Ilustrace: Pixabay.com

V pondělí 6. 12. proběhne workshop zaměřený na problematiku trávení a prožívání volného času dětí. Pozornost bude věnována i tématům volnočasové kompetence a volného času a rozvoje dětí za pandemie. Pro účast je na workshopu se prosím registrujte...

26. 10. 2021

Debata o významu a funkci stromů jako neodmyslitelné součásti lesů stále více přitahuje pozornost odborné i laické veřejnosti. Tato vysoce aktuální tematika má i širší historické, společenské a další souvislosti volající po mezioborovém propojení přírodovědných a humanitních o...

25. - 26. 10. 2021
Pro les nevidíme stromy?

Workshop pořádaný Masarykovým ústavem AV ČR, Botanickým ústavem AV ČR, Etnologickým ústavem AV ČR a Sociologickým ústavem AV ČR nabídne nejen přednášky odborníků na rozličná enviromentální témata, ale též zajímavou exkurzi v CHKO Křivoklátsko.

Stránky