Workshopy
9. 11. 2022
9:00-16:30, Akademické konferenční centrum (Husova 4a, Praha 1)

Workshop k vývoji elektronické lexikální databáze indoíránských jazyků (pilotní modul perština) a k podpoře zavádění moderních technologií do výuky jazyků pořádá Sociologický ústav AV ČR a Katedra Blízkého východu FF UK.

Seznámíte se s testovacími verzemi hlavních výstupů projektu TA ČR TL03000369, Elektronická lexikální databáze indoíránských jazyků, pilotní modul perština, tj. webové a mobilní aplikace, a s elektronickými nástroji, které byly při jejich utváření používány. Mezi ně patří jazykové korpusy Aranea, nástroj pro textovou analýzu NoSketch Engine a nástroj společnosti SIL International FieldWorks (FLEx), napomáhající spravovat jazykové databáze od prvotního zadání shromážděných dat až po přípravu dat k publikaci, včetně tvorby slovníků. V diskusních blocích se zaměříme i na vývoj a zpracování korpusů Aranea a na další nástroje uplatňované v lexikografii a ve výuce jazyků.

K účasti se prosím registrujte zde.

 

Program:

Dopolední blok

 • 9.00–9.10  Úvod a představení projektu (Darina Vystrčilová – SOÚ AV ČR)
 • 9.10–9.30  Perština a blízkovýchodní jazyky, transliterace a transkripce perštiny (Ľubomír Novák – KBV FF UK)
 • 9.30–10.30 Představení webové stránky slovníku perštiny a mobilní aplikace perštiny (Boris Lehečka – programátor)

přestávka

 • 11.00–11.20 Struktura dat a jejich zpracování v programu FLEx (Darina Vystrčilová – SOÚ AV ČR)
 • 11.20–11.40 Výběr a metody zpracování příkladů, včetně sociolingvistických konotací (Zuzana Kříhová – KBV FF UK)
 • 11.40–12.00 Idiomatika perštiny, komparace pojetí gramatických kategorií, hovorový vs. spisovný jazyk a pravopis perštiny (Mona Khademi – SOÚ AV ČR)
 • 12.00–12.10 Zpracování frekvence výskytu slovních hesel a externí odkazy (Bořivoj Nachtmann – KBV FF UK)
 • 12.10–12.30 Sémantické okruhy integrované v elektronické databázi (Radka Taucová – SOÚ AV ČR)

přestávka na oběd

Odpolední blok

 • 13.30–13.50  Nástroje korpusové lingvistiky a jejich využití v současné lexikografii (Michal Škrabal – ÚČNK FF UK)
 • 13.50–14.10  Engrammer, nástroj na automatickou extrakci frazeologie (Jiří Milička – ÚČNK FF UK).
 • 14.10–15.10 Perzský webový korpus Araneum Persicum na korpusovom portáli Aranea (Vladimír Benko – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, UNESCO Katedra pluriligválnej a multikultúrnej komunikácie Univerzity Komenského v Bratislave)
 • od 15.10 Závěrečná diskuse

​   

Sdílejte tuto stránku