Tiskové a ediční oddělení

Oddělení slouží zejména vydavatelským záměrům ústavu, zajišťuje komunikaci vědy prostřednictvím médií a sociálních sítí: Facebook a Twitter, zajišťuje výkonnou redakci bibliografické databáze CEJSH.

Dále pak zajišťuje prezentaci výsledků ústavu. Stará se o organizování tiskových konferencí, kulatých stolů, dnů otevřených dveří, vydávání tiskových zpráv a archivaci tiskových materiálů.

Hlavní náplní je vydavatelská a ediční práce, která zahrnuje vydávání:

Zajišťuje také systematickou spolupráci s novináři a zprostředkovává kontakt mezi vědci a vědkyněmi a novinářskou obcí. Řada pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., pravidelně poskytuje médiím osobní konzultace a rozhovory, vystupuje v televizních a rozhlasových pořadech a přispívá do tisku. Pracovníci a pracovnice Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., pravidelně publikují a vystupují v médiích.

kontakt na tiskové a ediční oddělení: tiskove@soc.cas.cz

kontakt na redakci Sociologického časopisu: casopis@soc.cas.cz

cejsh: cejsh@soc.cas.cz