1. 6. 2023
ISPV

Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou konferenci k projektu Možnosti a podmínky inovace ISPV, jehož cílem bylo hledat cesty, jak inovovat ISP a ISPV, aby na jejich základě bylo možné analyzovat vliv rodičovství na rozdíly v odměňování.

6. 12. 2022
NájemPlus

Sociologický ústav AV ČR si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci ke spuštění nové webové platformy NájemPlus (www.najemplus.cz). Jejím cílem je přispět ke zvýšení kvality, jistoty a bezpečí nájemního bydlení v České republice a uká...

24. - 25. 11. 2022
Konference k genderově podmíněnému a sexuálním násilí v akademické sféře

V rámci předsednictví České republiky v Radě EU pořádá NKC 24. a 25. listopadu 2022 v Praze mezinárodní konferenci na aktuální téma genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v akademické sféře. Konference s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward ge...

24. 10. 2022

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vás srdečně zve na konferenci Potravinový odpad: monitoring, prevence a příklady dobré praxe, která je realizována v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost.

13. - 14. 10. 2022

ESS-CZ Vás srdečně zve na dvoudenní mezinárodní konferenci věnovanou nejnovějšímu výzkumu na datech European Social Survey.

16. 6. 2022

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, Domem Ignáce Stuchlého, Pedagogickou fakultou JU a Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou Jabok pořádá závěrečnou konferenci projektu.

14. 6. 2022
7. Národní konference o genderu a vědě

Cílem konference pořádáné NKC-gender a věda je diskutovat o výzvách, které přináší zavádění plánů genderové rovnosti ve vědecko-výzkumných institucích a také o zkušenostech s jejich překonáváním.

13. 6. 2022

Konference nabídne prostor pro diskusi o vybavenosti venkovských obcí mezi představiteli veřejné správy, aktéry rozvoje venkova a výzkumníky.
Jaká je běžná úroveň vybavenosti obcí a na čem závisí? Jak se vyvíjí vybavenost v posledních desetiletích? Které skupiny obyvatel...

2. 12. 2021

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 proběhne mezinárodní sympozium, které se zaměří na regionální perspektivu střední Evropy a bude tematizovat spojení přeshraničního trhu péče s využíváním levné práce a zneužívání mobility pečovatelek. Současný vývoj událostí v reakci na pandemii COV...

1. 12. 2021

Etika interpretace kvalitativního výzkumu: Co je ještě etické, co je správné, co zkreslené, existují pravidla?

Program je určen jak pro odborníky, kteří se věnují výzkumu současné společnosti a využívají kvalitativní metody, tak pro studenty či doktorandy, kteří...

Stránky