24. - 25. 11. 2022
Konference k genderově podmíněnému a sexuálním násilí v akademické sféře

V rámci předsednictví České republiky v Radě EU pořádá NKC 24. a 25. listopadu 2022 v Praze mezinárodní konferenci na aktuální téma genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v akademické sféře. Konference s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward ge...

24. 10. 2022

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vás srdečně zve na konferenci Potravinový odpad: monitoring, prevence a příklady dobré praxe, která je realizována v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost.

13. - 14. 10. 2022

ESS-CZ Vás srdečně zve na dvoudenní mezinárodní konferenci věnovanou nejnovějšímu výzkumu na datech European Social Survey.

16. 6. 2022

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, Domem Ignáce Stuchlého, Pedagogickou fakultou JU a Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou Jabok pořádá závěrečnou konferenci projektu.

14. 6. 2022
7. Národní konference o genderu a vědě

Cílem konference pořádáné NKC-gender a věda je diskutovat o výzvách, které přináší zavádění plánů genderové rovnosti ve vědecko-výzkumných institucích a také o zkušenostech s jejich překonáváním.

13. 6. 2022

Konference nabídne prostor pro diskusi o vybavenosti venkovských obcí mezi představiteli veřejné správy, aktéry rozvoje venkova a výzkumníky.
Jaká je běžná úroveň vybavenosti obcí a na čem závisí? Jak se vyvíjí vybavenost v posledních desetiletích? Které skupiny obyvatel...

2. 12. 2021

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 proběhne mezinárodní sympozium, které se zaměří na regionální perspektivu střední Evropy a bude tematizovat spojení přeshraničního trhu péče s využíváním levné práce a zneužívání mobility pečovatelek. Současný vývoj událostí v reakci na pandemii COV...

1. 12. 2021

Etika interpretace kvalitativního výzkumu: Co je ještě etické, co je správné, co zkreslené, existují pravidla?

Program je určen jak pro odborníky, kteří se věnují výzkumu současné společnosti a využívají kvalitativní metody, tak pro studenty či doktorandy, kteří...

30. 11. 2021

Závěrečná konference aplikovaného projektu zaměřeného na žáky s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka na pražských základních školách.

13. - 15. 10. 2021
Interactions between formality and informality in urban contexts: Insights from the margins

CESCAME (Centre for the Study of Social Change and the Material Environment) invites you to the online conference organised (online) at the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences in Prague, 13 – 15. 10., 2 – 5 pm each day (GMT +2 / Prague time).

Stránky