26. 2. 2021, Komentář
UNIsafe
Evropský výzkumný projekt UniSAFE, jehož se za ČR účastní Sociologický ústav AV ČR, hledá pro účely výzkumu genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí zájemce z řad českých univerzitních a výzkumných organizací. Zúčastněné instituce budou ze zapojení těžit tím, že za...
8. 10. 2020, Komentář
Jsou potřeby a přání žen brány v potaz v momentu, když rodí? Co nám míra respektu rodícím ženám a jejich tělům říká o kvalitě zdravotní péče a stavu lidských práv v Česku? Na toto téma se zaměřila socioložka Lenka Formánková z oddělení Gender & sociologie Sociologického...
29. 4. 2020, Komentář
Ilustrace: SOÚ AV ČR
Světový institut pro výzkum v rozvojové ekonomii (UNU-WIDER) před několika týdny publikoval studii modelující dopady, jež bude mít ekonomický propad v důsledku globální pandemie na vývoj celosvětové chudoby. Výsledky výzkumu předpovídají veliký nárůst počtu chudých, celosvětově...
20. 4. 2020, Komentář
Ilustrace: Pixabay.com
Práce za nízké mzdy je dlouhodobě palčivým tématem české ekonomiky. Ekonomka Kamila Fialová z oddělení Ekonomické sociologie představuje cesty, kterými by se mohl ubírat vývoj mezd v Česku i v důsledku současné krize koronaviru COVID-19.
25. 3. 2020, Komentář
Celospolečenské hrozby podle veřejnosti – prosinec 2019
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) se v uplynulých letech zabývalo opakovaně tématem celospolečenských hrozeb a bezpečnostních rizik pro Česko, a to v rámci kontinuálního výzkumného projektu „Naše společnost“ a aktivit v rámci Strategie AV21, konkrétně projektu „Globální...