Nalezeno 3865 publikací

Téma: dějiny sociologie

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Ekonomická a náboženská studia

This study explores the gender and educational differences in the time spent on childcare in the Czech Republic. In particular, we ask how gender and educational gradients in parenting time intersect and whether they vary by the child’s age. We consider the time parents spend in basic, interactive and focused childcare care as a way to address the intensive parenting model.

Téma: péče, rodičovství, rodina

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

The aim of this paper is to analyse coping strategies to deal with the impact of crisis (pivots) among low-income entrepreneurs living in a marriage/partnership using the example of a pandemic as a social and economic crisis. We draw on literature that critiques the individualised and masculine conception of entrepreneurship as focused on innovation and profit. Our analysis reveals the diversity of entrepreneurial strategies for coping with pandemics.

Téma: gender, práce, sociální nerovnosti

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

This article presents a mixed-methods research protocol suitable for studying everyday mobility and its effects on life chances for a wide range of populations. We argue that it can address, among other issues, two important methodological challenges in the study of mobility: addressing pre-reflexivity and habits, as well as differentiating between voluntary and forced movements.

Téma: metodologie výzkumu, migrace a mobilita, mzdy a příjmy, technologie/technika, věk a stárnutí, životní úroveň

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Kniha odráží politické, sociální a obecné společenské postoje v České republice v evropském srovnání.

Téma: důvěra/sociální koheze, EU, mezilidské vztahy, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti, veřejné mínění

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Tato studie se zabývá jedním z důležitých, avšak opomíjených aspektů občanského vzdělávání, a to zobrazováním Evropské unie v učebnicích. Usiluje o co nejkomplexnější analýzu obsahu a formy kapitol o Evropské unii ve 22 didaktických materiálech (učebnicích, pracovních sešitech a příručkách učitele) občanské výchovy a vlastivědy v českých základních školách. Text zodpoví následující tři skupiny otázek: 1) Kolik prostoru je Evropské unii věnováno na stránkách těchto učebnic?

Téma: EU, politika (a postoje k politice), vzdělání

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Sociologie politiky

The aim of this study was to validate the Temporal Satisfaction with Life Scale (TSWLS; Pavot et al., 1998) in the Czech language, including the examination of its psychometric properties and measurement invariance by gender and age. The TSWLS is a 15-item instrument for measuring life satisfaction (LS) from a temporal perspective allowing the comparison of the level of life satisfaction in the past, present, and future.

Téma: metodologie výzkumu, zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Background: The paper deals with older workers and the issue of combining informal care for family members with paid employment, which is increasingly important in the light of socio-demographic changes in society - namely demographic ageing and the lengthening of working life. The topic is highly relevant to the group of non-medical healthcare professions studied, as they combine care in the professional and domestic spheres.

Téma: gender, věk a stárnutí, zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Tento výzkum přinesl některé nové a důležité poznatky o podnikání sebezaměstnaných žen (OSVČ) a mikropodnikatelek. Zaměřil se nově na zkušenost podnikatelek s digitálními technologiemi, na jejich kompetence v této oblasti i na využívání měkkých dovedností v podnikatelské činnosti. Pozornost věnoval rovněž jejich vnímání podnikání včetně toho, jak jsou viděny coby podnikatelky svým okolím.

Téma: gender

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

As the COVID-19 pandemic became an unprecedented global threat, it was accompanied by an increase in trust in governments as well as fear among the public. Previous research suggests that both institutional trust and fear contribute to the willingness of citizens to comply with anti-pandemic measures. Moreover, fear during the contagion also increases trust in government. This article presents a test of the mediation of the effects of fear on compliance through trust.

Téma: důvěra/sociální koheze, politika (a postoje k politice), zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Stránky