Nalezeno 3737 publikací

Cílem tohoto textu je popsat a porovnat rezidenční segregaci cizinců v Praze a Středočeském kraji v letech 2012–2018. Prostorové rozmístění cizinců měříme pomocí nové metody individualizovaných multi-měřítkových sousedství. Tato metoda umožňuje porovnat rozložení menšinové a většinové populace na různých měřítkových úrovních a nezávisí na administrativně-správním členění území.

Téma: bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, veřejná správa

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Lokální a regionální studia

Příspěvek se zaměřuje na stěhování a rezidenční mobilitu cizinců v Praze a Středočeském kraji, kde se soustředí značná část cizinecké populace Česka. Na základě kombinace dvou zdrojů dat ukazuje, že vzhledem ke specifickým prostorovým vzorcům pobytu a pohybu mají cizinci nezanedbatelnou roli v procesu utváření sociálně-prostorové struktury regionu.

Téma: bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, veřejná správa

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Lokální a regionální studia

Téma: internet, sociální kapitál, životní styl

Typ publikace: nerecenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

This article offers insights into eating practices, conceptualising and making of ‘good’ food by people living with chronic disease. Based on ethnographic research focussing on people with Inflammatory Bowel Disease (Crohn’s disease, ulcerative colitis and undefined IBD) in the Czech Republic, we explore what it would mean to conceptualise disability from the non-normative gut.

Téma: zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

The article analyses the proliferation of narratives about Covid‐19 as an orchestrated political event among female lifestyleinfluencers on Czech Instagram. As the Covid‐19 pandemic turned even the most basic everyday activities into politicallyloaded questions, the boundaries between lifestyle, domestic, and political content posted by influencers became increas‐

Téma: gender, internet, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Authenticity has become a buzzword for our times. Much of the travel industry is built around the provision of ‘authentic’ experiences, global brands fight to be seen as ‘authentic’ and social media platforms are awash with arguments about the authenticity of this post or that vlogger. But what do we mean by authenticity? And why have these debates grown so dramatically in the last two decades?

Téma: gender, kultura, média

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Despite a long and rich history of fear of crime research, studies which focus on the importance of local specifics are rather limited. This study fills this gap by analyzing fear of crime—measured as concerns about crime and feeling of safety—among residents of disadvantaged neighborhoods.

Téma: kriminalita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

The main objective of this study is to examine interest in the implementation of five restorative justice programs as reported by 225 employes of the Prison Service of the Czech Republic and to identify the factors that underpin such interest. The results show that perceived usefulness and familiarity with the program are crucial factors that influence the respondent's interest in program implementation.

Téma: kriminalita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Christianity has lost its salience, but customs and traditions maintained their importance in forming national identity in Europe. Using the ISSP National Identity 2003 and 2013 data from 17 European countries, this article tests how the salience of Christianity and sharing of national customs and traditions varies according to the share of Muslim and immigrant population, and whether the association changed across time.

Téma: identita, kultura, náboženství a religiozita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti, Sociální stratifikace

This article reports on a new empirical study evaluating crime concentration at places in a postsocialist city. We use principles of the law of crime concentration at places and the Cambridge Crime Harm Index to measure crime count and crime harm concentration at the level of street segments. The research found differences between crime concentration in a post-socialist city and crime concentration reported by recent studies from US or UK cities.

Téma: důvěra/sociální koheze, kriminalita, město a vesnice, sociální nerovnosti, veřejná správa

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Téma: gender, mzdy a příjmy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Drawing upon ethnographic research on human living and producing with fungi, and Haraway’s theorization of sympoiesis and the model ecosystems of mycorrhizae developed in current mycological research, we offer a concept of sympoietic growth.

Téma: ekonomie, sociologie vědy, životní prostředí

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

The upswing in finance in recent decades has led to rising inequality, but do downswings in finance lead to a symmetric decline in inequality? We analyze the asymmetry of the effect of ups and downs in finance, and the effect of increased capital requirements and the bonus cap on national earnings inequality. We use administrative employer–employee-linked data from 1990 to 2019 for 12 countries and data from bank reports, from 2009 to 2017 in 13 European countries.

Téma: ekonomie, elity, gender, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Genderově podmíněné násilí včetně sexuálního obtěžování jsou závažnými problémy, ke kterým dochází i ve vysokoškolském prostředí. Genderově podmíněné násilí má vážné dopady na studijní a pracovní výsledky osob, které jej zažívají, ale i na osoby, které jsou tomuto jednání vystavovány z pozice svědků.

Téma: gender, sociální nerovnosti, sociologie vědy, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Stránky