Interní členky a členové

 • prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (předsedkyně)
 • Mgr. Marcela Linková, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • doc. PhDr. Josef Bernard, Ph.D.
 • prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
 • doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.
 • doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
 • Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
 • PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
 • Mgr. et Mgr. Paulína Tabery

Externí členové a členky

 • Mgr. Ing. Miloslav Bahna, Ph.D.
 • prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
 • prof. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
 • doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Funkční období

 • od 15. 1. 2022 do 14. 1. 2027

Tajemnice

 • RNDr. Darina Vystrčilová