19. 7. 2021
Na jedné lodi

Sociální antropolog Petr Vašát v rozsáhlé interdisciplinární a multimetodologické studii bezdomovectví ukazuje, jak se bezdomovectví zhmotňuje na průsečíku politickoekonomických faktorů, jako jsou demokratizace společnosti nebo integrace do globální ekonomiky, a specifických d...

29. 1. 2020

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., a Sociologické nakladatelství SLON vás srdečně zvou na vítání nově vydané knihy Martina Ďurďoviče Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity. V programu vystoupí Marek Skovajsa, Jiří Šubrt a autor knihy.

8. 10. 2019

Oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci, která se uskuteční v úterý 8. 10. 2019 ve 14:00 hod. v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).

6. 2. 2019

Sociologický ústav AV ČR uvede novou e-knihu založenou na datech z unikátního aplikovaného výzkumu zaměřeného na obyvatele Prahy s cizí státní příslušností pocházející ze zemí mimo EU.

31. 1. 2019

Sociologický ústav AV ČR a Nesehnutí Vás srdečně zvou na vítání knihy Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech autorek Aleny Křížkové, Romany Markové Volejníčkové a Marty Vohlídalové.

29. 10. 2018
Pozvánka

Srdečně Vás zveme na vítání překladu knihy britské novinářky a populizátorky vědy Angely Saini Od přírody podřadné

13. 12. 2017

Zveme na slavnostní vítání knihy o našem mentoringu pro začínající vědkyně a vědce!

6. 12. 2017

Zveme na slavnostní vítání nové publikace rozhovorů, která se tentokrát věnuje, vědcům z VŠCHT.

2. 11. 2017

Kniha získala ocenění BEST BOOK HELDT PRIZE 2017 in Slavic, Eastern European, Eurasian women's and gender studies.

26. 6. 2017

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a kancelář Heinrich-Böll-Stiftung v Praze Vás srdečně zvou na prezentaci knihy.

Stránky