Sociologická knihovna je v současné podobě po rekonstrukci v provozu od dubna 2004. Nabízí českou i zahraniční literaturu nejen z oblasti sociologie a sociálních věd, ale i filozofie, genderových studií, psychologie, ekonomie apod. (včetně odborných encyklopedií a slovníků). Knihovní fond obsahuje přes 30 tisíc svazků určených pro prezenční i absenční výpůjčky. Knihy a novější ročníky časopisů jsou k dispozici ve volném výběru ve studovně.

Fond obsahuje také výzkumné práce vědeckých pracovníků Sociologického ústavu, Sociological Studies, a asi 100 titulů odborných periodik včetně přímo ve studovně dostupných kompletních ročníků Sociologického časopisu (od r. 1965).

Část fondu je uložena v depozitáři v Jenštejně – tyto knihy a časopisy dovážíme do studovny do druhého dne.

Knihovna používá knihovnický systém Aleph, ve kterém si mohou čtenáři, po přihlášení přes katalog, objednávat a prodlužovat výpůjčky on-line. Přispívá do souborných katalogů České republiky CASLIN a JIB. Dále poskytuje meziknihovní výpůjční službu, mezi placené služby patří samoobslužná kopírka a tiskárna.

Knihovna poskytuje elektronický online přístup do databází odborných časopisů a elektronických knih, a rovněž ke starším ročníkům vybraných odebíraných časopisů. Pro studijní účely uživatelů umožňuje využívat elektronické informační zdroje včetně plných textů a také jim zpřístupňuje volně dostupná data vědeckého charakteru z internetu.

Studovna je vybavena šesti síťově připojenými počítači, dalších šest pracovních míst je určeno k práci s vlastním notebookem. Při studijních přestávkách je možné k odpočinku využít posezení ve foyer.

Provoz knihovny se řídí knihovním řádem.

Své dotazy, připomínky a nápady, včetně Vašich návrhů na nákupy dalších knih, adresujte prosím na e-mailovou adresu:

knihovna@soc.cas.cz, případně na tel. 210 310 567-9.

Děkujeme všem čtenářům a příznivcům, kteří svými dary obohacují fondy nejen naší knihovny.

Významní dárci:

  • r. 2003 prof. Zygmunt Bauman (3500 knih)
  • r. 2007 prof. Jaroslav Krejčí
  • r. 2007 doc. Pavel Machonin
  • r. 2008 prof. Joseph L. Porket (knihy z pozůstalosti)
  • r. 2012 prof. Jiří Musil (knihy z pozůstalosti)

Připojené obrázky