Bibliografické záznamy publikací s eventuálním propojením na abstrakta a plné texty jsou v databázi AV ČR, v. v. i. - ASEP.

asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/

 

Akademie věd České republiky - www.cas.cz

Mediální servis pro Akademii věd České republiky - press.avcr.cz

Česká sociologická společnost - www.ceskasociologicka.org

Český statistický úřad - www.czso.cz

Sociologické asociace:

Univerzity, kde se vyučuje sociologie:

  • Karlova univerzita v Praze - Filozofická fakulta, katedra sociologie - sociologie.ff.cuni.cz
  • Karlova univerzita v Praze - Fakulta Sociálních věd, institut sociologických studií - iss.fsv.cuni.cz
  • Karlova univerzita v Praze - Fakulta humanitních studií, pracoviště historické sociologie - fhs.cuni.cz
  • Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, katedra sociologie - fss.muni.cz
  • Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, katedra sociologie - www.kss.zcu.cz
  • Univerzita Palackého v Olomouci, katedra sociologie a andragogiky - www.ksoc.upol.cz

Sociologické elektronické časopisy:

Nakladatelství, vydávající sociologickou literaturu:

Sociologická data:

Sociologické instituce na Slovensku:

Další odkazy: