9:30–16:00, Kampus Hybernská, Praha 1
8. 3. 2024

Osmého března v Kampusu Hybernská proběhne závěrečná konference projektu „Výzkumné centrum domácího a genderově podmíněného násilí (ReCeGe)“. Představíme hlavní výsledky našich výzkumů, které zasadíme do širších společenských souvislostí prostřednictvím diskuse s organizacemi, které se tématem zabývají (Acorus, Pražské intervenční centrum, proFem, ROSA). Na konferenci rovněž vystoupí ředitelka organizace Kilden Kristin Engh Førde s příspěvkem "How to disseminate in a sensitive and politicized field?", který bude tlumočen do českého jazyka. Konferenčním dnem provede Vanda Černohorská.

obvykle ve 14:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1
11. 4. - 13. 6. 2024

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences invites you to the spring cycle of Thursday sociological seminars.