Cílem NewsLetteru je oslovit širokou čtenářskou obec se zájmem o dění ve vědě a genderovou tematiku. NewsLetter informuje o kulturně-historických souvislostech postavení žen ve vědě a představuje významné ženy, které podobu vědy v historii pomáhaly formovat a přesto, že byl jejich přínos velmi významný, je povědomí společnosti o jejich vědecké práci zanedbatelné. NewsLetter každý měsíc informuje čtenáře o dění ve světě vědy a výzkumu, o připravovaných akcích NKC, konferencích a grantových a stipendijních nabídkách - to vše z genderového hlediska. Každé číslo NewsLetteru je rozesíláno elektronickou poštou zájemcům a zájemkyním, kteří se o jeho odběr přihlásili. Pokud máte zájem o zasílání NewsLetteru, přihlaste se na adrese genderaveda.cz/newsletter.

Roku 2010 vydalo NKC první NewsLetter v angličtině. Jeho cílem je poskytnout zahraničním kolegům a kolegyním informace o dění v oblasti genderové rovnosti ve vědě v ČR, sdílet zkušenosti s prosazováním tématu, bojem se stereotypy a diskriminací ve vědě a vytvářet půdu pro případnou budoucí spolupráci. Anglický NewsLetter bude vycházet dvakrát do roka v elektronické podobě. V případě zájmu o jeho zasílání napište na výše uvedenou emailovou adresu redakce. Pro zobrazení anglických vydání NewsLetteru přejděte na anglickou verzi stránek.

Měsíčník NewsLetter vydává elektronicky Národní kontaktní centrum – gender a věda, projekt Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

ISSN 1801–7339