Workshopy
26. 10. 2021
25.10.-26.10. Praha, Vila Lanna

Debata o významu a funkci stromů jako neodmyslitelné součásti lesů stále více přitahuje pozornost odborné i laické veřejnosti. Tato vysoce aktuální tematika má i širší historické, společenské a další souvislosti volající po mezioborovém propojení přírodovědných a humanitních oborů.

Debata o významu a funkci stromů jako neodmyslitelné sou­části lesů stále více přitahuje pozornost odborné i laické ve­řejnosti. Tato vysoce aktuální tematika má i širší historické, společenské a další souvislosti volající po mezioborovém propojení příro­dovědných a humanitních oborů. Současný stav našich lesů je totiž výslednicí dlouhého vývoje, na kterém se vedle pří­rodních faktorů významně podílela lidská exploatační i kulti­vační činnost a vztah ke stromům. Ambicí workshopu bylo diskutovat historické proměny lesních ekosystémů, sociální aspekty spojené se stromy, minulost a současnost výzkumu lesů a lesnictví a zejména proble­matiku tzv. starých, památných či veteránských stromů v le­sích i mimo ně.

 

Sdílejte tuto stránku
V rámci projektu: