Pracovní zařazení: 
vědecká asistentka
Telefon: 
210 310 235
Interní linka: 
235

Životopis

Vzdělání: 
 • 2006 Ph.D. sociologie, FSV UK
Zaměření: 
 • environmentální sociologie
 • vztah člověka a krajiny/přírody
 • občanská společnost
 • neziskový sektor
 • dobrovolnictví
 • sociální kapitál
 • integrace cizinců ve školách
Pedagogická činnost: 
 • kurs Občanská společnost v sociologické perspektivě, Fakulta sociálních věd UK
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 10/2001 - studijní pobyt na Universiteit van Amsterdam
 • 8/2004 - Oslo Summer School in Comparative Social Sciences

Všechny publikace