kapitola v knize / monografii
Čermák, Daniel, Jana Stachová. 2007. „Občanská participace na lokální úrovni.“ Pp. 94-114 in Nejdl, Pavel, Daniel Čermák (eds.). Participace a partnerství v místní veřejné správě. Sociologické studie/Sociological Studies 07:10. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 124 s. ISBN 978-80-7330-130-9.

Kapitola je zaměřena na několik aspektů spojených s občanskou participací na lokální úrovni, informovanost občanů o veřejném dění, spokojenost s výkonem lokálních institucí a ochotu se politicky angažovat v místní politice. Jak lidé vnímají možnost získávat informace o místním veřejném životě, jak jsou spokojeni s výkonem lokálních institucí a jak vnímají jejich prospěšnost v místním veřejném dění, zda jsou ochotni se prostřednictvím kandidatury do zastupitelských orgánů se na tomto dění podílet, to jsou základní otázky, na které se v rovině deskripce tato kapitola pokusí odpovědět.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
regiony
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku