Pracovní zařazení: 
vědecký asistent
Telefon: 
210310227
Interní linka: 
227

Životopis

Vzdělání: 
  • 1997 Bc. demografie se sociologií, PřF UK
  • 1999 Mgr. demografie, PřF UK
  • 2000 Mgr. sociologie, FF UK
  • 2014 Ph.D. sociologie, FF UK
  • 2014 PhDr. sociologie, FF UK
Zaměření: 

analýza kvantitativních dat, důvěra v politické instituce, studie regionálních rozdílů, lokální a regionální elity, poznávání procesů partnerství, participace a spolupráce, problematika veřejné správy na lokální úrovni

Pedagogická činnost: 

Od roku 2006 doposud Přírodovědecká fakulta UK Praha: Metody sociologického výzkumu pro geografy.

Od roku 2010 doposud Přírodovědecká fakulta UK Praha: Sociologie.

Od roku 2008 do roku 2017 FHS UK: Metody sociologického výzkumu - kvantitativní.

Od roku 2010 do roku 2011 FHS UK: Metody sociologického výzkumu - kvalitativní.

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

Essex Summer School, University of Essex, Colchester, UK 7-8/2005

Spring School "Modern Regression", University of Oxford, UK 3/2010

Všechny publikace

jiné publikace

kapitoly v knize / monografii

impaktované články

odborné knihy / monografie