kapitola v knize / monografii
Stachová, Jana. 2005. „Důvěra a občanská angažovanost regionálních elit.“ Pp. 69-76 in Kostelecký Tomáš, Jana Vobecká (eds.). Regionální elity 2004. Sociologické studie / Sociological Studies 05:03. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 152 s. ISBN 80-7330-074-5.

Krajské elity vyjadřují výrazně vyšší generalizovanou i institucionální důvěru než celková česká populace. Důvody této odlišnosti můžeme hledat jak v příjmových nerovnostech, tak ve vyšší míře dosaženého vzdělání. Krajské elity se vykazují vyšší mírou občanské a politické angažovanosti než česká populace obecně, jsou více občansky i politicky aktivní. Výsledky analýzy nám rovněž odhalují rozdíly v hladině důvěry mezi jednotlivými typy krajských elit. Politické elity vyjadřují značně vysokou hladinu důvěry generalizované i institucionální. Nejnižší generalizovanou důvěru pozorujeme u elit kulturních a nejnižší důvěru v instituce pak vyjadřují zástupci elity ekonomické.

Součást publikace: 
2005
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká (eds.)

Left

Témata: 
elity
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
regiony
Sdílejte tuto stránku