Trvání projektu: 
2020

Cílem projektu je pochopit environmentální souvztažnosti antropogenního působení člověka na krajinu, najít způsoby užívání krajiny, které budou dlouhodobě udržitelné a zároveň rozvíjet postupy, jak obnovit poškozenou krajinu.  

Hlavní řešitel: 
Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Témata: 
klimatická změna
životní prostředí
Zadavatel: 
interní projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Jana Stachová
Téma:
sociologická teorie, životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
popularizační článek
Stachová, Jana, Čermák, Daniel

Česká veřejnost vysoce hodnotí spirituální a estetické funkce stromů a je dobře obeznámena s některými environmentálními či ekologickými hodnotami stromů, které pokládá za velmi důležité, zejména ve srovnání s funkcemi čistě užitkovými. Na druhou stranu jiné ekologické funkce vázané na staré a suché stromy nepovažuje za důležité, ačkoliv tato hodnota stromů je považována za významnou v přírodovědných oborech.

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
popularizační článek
Stachová, Jana

Stromy a lesy jsou zásadní pro stabilitu planety. Jak ale o nich lidé přemýšlejí v širším kontextu? Jsou důležité i ty staré, suché a solitérní? Jak je vnímá česká společnost? Nejen tyto otázky zodpovídali odborníci z mnoha vědních oborů. Lesy totiž čelí kromě známých výzev i novým problémům, které vyžadují inovativní přístup a mezioborovou spolupráci.

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Jana Stachová, Daniel Čermák

Proceedings of the conference on the problem of important trees in the rural landscape of the Czech Republic within the framework of the grant solved by the Faculty of Science of Palacký University in Olomouc. The conference was held on 6-7 October 2022 in Hostětín.

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku