Vydáno: 5. 2. 2021
Nové publikace

Socioložka Eva Krulichová publikovala v časopise International Journal of Law, Crime and Justice článek „Changes in crime-related factors and subjective well-being over time and their mutual relationship“. Věnuje se v něm, jak název napovídá, proměnám vnímání životní pohody v souvislosti s faktory spojenými s kriminalitou.

International Journal of Law, Crime and Justice (Vol. 65, June 2021)

Přestože v průběhu času roste zájem o výzkum těchto faktorů a jejich vlivu na vnímání životní pohody, dosavadní zjištění si podle Evy Krulichové často protiřečí. Výzkumníci rovněž málokdy berou v potaz vícerozměrnou povahou tohoto fenoménu. Na datech z Evropského sociálního výzkumu (ESS), zahrnujících 24 evropských zemí, se zabývá vztahem mezi dvěma dimenzemi vnímané životní pohody – spokojeností s životem a štěstím – a faktory souvisejícími se zločinem, tj. zkušeností s viktimizací a pocitem bezpečí.

Data podle její analýzy ukazují, že viktimizace i pocit bezpečí jsou důležitými určujícími prvky subjektivního vnímání životní pohody. Jedním ze zjištění například je, že nárůst štěstí byl v průběhu zkoumaného období doprovázen poklesem míry viktimizace. Na druhé straně pozitivní vývoj spokojenosti s životem v průběhu času souvisel s poklesem pocitu nebezpečí, přičemž v zemích s vyšší mírou viktimizace byl mezi těmito faktory prokázán silnější vztah. Zdá se tedy, že prevence kriminality a úsilí zaměřené na posílení vnímání bezpečnosti v dané zemi jsou důležitými kroky ke zlepšování kvality života v Evropě,“ píše autorka v závěru článku.

Celý článek je několik následujících týdnů dostupný v plné verzi zdarma na webu časopisu.

Sdílejte tuto stránku