Hodnotové orientace ve společnosti

Výzkumné oddělení se zabývá širokou škálou témat v domácím i mezinárodním srovnání jako je religiozita, národní identita, postoje k migraci a migrantům, obavy z kriminality, chápání a hodnocení demokracie, vnímání korupce, hodnoty, rodina a zdraví. Nedílnou součástí činnosti oddělení je zajištění mezinárodního výzkumu European Social Survey v České republice a spolupráce na projektu International Social Survey Programme. Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumného programu Strategie AV 21 Kvalitní život ve zdraví a nemoci. Výsledky výzkumu přinášejí mimo jiné odpovědi na otázky:

  • Jsou šťastnějí lidé žijící v manželství nebo svobodní?
  • Jsou Češi opravdu nejsekulárnějším národem Evropy?
  • Kdo se obává kriminality a jaké tresty si zaslouží pachatelé trestných činů?
  • Zastávají Češi demokratické hodnoty?
  • Jsme hrdí na to, že jsme Češi?
  • Blíží se česká společnost ve svých hodnotových orientacích Evropě nebo se od ní vzdaluje?
  • Co ovlivňuje naše postoje k imigrantům?

 

Kontakt: tel.: +420 210 310 571, e-mail: hodnoty@soc.cas.cz

 

Témata: 
důvěra/sociální koheze
hodnotové orientace
identita
legitimita
mezigenerační vztahy
mezilidské vztahy
náboženství a religiozita
rodičovství
rodina
věk a stárnutí
zdraví
životní styl

Vybrané publikace

Zobrazit všechny publikace oddělení

Aktuálně řešené projekty

Hlavní řešitelé:
Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D.
Hlavní řešitelé:
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.

Připojené odkazy

Připojené obrázky

Obrázky: 
Hodnotové orientace
Hodnotové orientace