odborná kniha / monografie
Hamplová, Dana (a kol.). 2014. Rodina a zdraví - jejich vzájemné souvislosti. Praha: SLON - Sociologické nakladatelství. 147 s. ISBN 978-80-7330-248-1.

Hlavním cílem knihy je zmapovat vztah mezi rodinnou situací jedince a jeho celkovým zdravím a psychickou pohodou. Autorky se přitom zabývají vztahem mezi rodinným stavem a přítomností dítěte v domácnosti na straně jedné a hodnocením vlastního zdravotního stavu, výskytem zdravotních omezení, zdravým životním stylem a duševním zdravím na straně druhé. Základním výsledkem jejich analýz je, že data z těchto výzkumů poskytují smíšený obraz vztahu mezi rodinným stavem a zdravím. Z hlediska rodinného (či obecně partnerského) stavu poměrně systematicky nacházely rozdíly v oblasti duševního zdraví, a to jak z hlediska výskytu depresivních symptomů, tak z hlediska rizikové spotřeby alkoholu. U žen se projevila i souvislost mezi přítomností dítěte v domácnosti a psychickým zdravím, kdy matky trpí nižším výskytem depresivních symptomů než bezdětné. Pokud se zaměříme na celkový zdravotní stav, význam partnerských svazků i rodičovství se zdají být mnohem slabší a v průběhu posledních let oslabující, což může být spojené s proměnou demografického chování v posledních letech. Odpovídá tak například na následující otázky:

Těší se ženatí muži a vdané ženy lepšímu psychickému zdraví než jejich nezadané protějšky? 

A jak jsou na tom ženy s dětmi ve srovnání s bezdětnými ženami?

Jaký je vztah mezi subjektivním hodnocením vlastního zdravotního stavu a rodinným stavem v české společnosti?

Má rodičovství vliv na duševní zdraví otců?

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239866

 

Dostupné také v elektronické podoběhttp://www.kosmas.cz/knihy/207008/rodina-a-zdravi-jejich-vzajemne-souvis...

Sdílejte tuto stránku