Pracovní zařazení: 
vedoucí vědecká pracovnice
Telefon: 
+420 210 310 238
Interní linka: 
238

Životopis

Vzdělání: 
 • 2006 - 2009 - Postdoktorská stáž, McGill University, Kanada
 • 2004 - Ph.D. ze sociologie na FF UK, Praha
 • 1998 - magistr sociologie a českého a slovenského jazyka a literatury, FF UK, Praha
Zaměření: 
 • RVVI - Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace, člen, 2022-

 • ECSR - European Consortium for Sociological Research, Board, člen, 2018-

 • ISSP - International Social Survey Program, zástupce ČR, 2011-

 • Ademie věd ČR - Akademický sněm, člen, 2018-

 • Sociologický ústav - Rada ústavu, člen, 2012-

 • Masarykova univerzita, Vědecká rada FSS, 2014-

 • Grantová agentura ČR - Panel pro sociologii, demografii, sociální geografii a mediální studia, 2011-2015, 2017-

 • CESSDA - Board of Directors, člen, 2014-2017

 • ESS - European Social Survey, vědecká rada, člen, 2009-2013

Pedagogická činnost: 

2018 - jmenování profesorem, Karlova univerzita

2013 - jmenování docentem, Karlova univerzita

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • září 2006 - 2010 - stáž na McGill University, Montreal
 • říjen 2002 - srpen 2004, Global life - Life courses in the globalization process. University of Bamberg
 • červenec - srpen 2001, Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection
Medailonek: 

Prof. PhDr. Dana Hamplová se zaměřuje na kvantitativní sociologii, a to především na témata rodiny, kvality života, zdraví, sociálních nerovností a náboženství.

Všechny publikace

odborné knihy / monografie

impaktované články

jiné publikace

kapitoly v knize / monografii