impaktovaný článek
Klusáček Jan, Hamplová Dana. 2020. „Důvěřuj a riskuj: Mezigenerační přenos generalizované důvěry a ochoty přijmout riziko.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 56(1): 29-55. Dostupné z: https://doi.org/10.13060/csr.2020.002.

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
mezigenerační vztahy
rodina
Sdílejte tuto stránku