odborná kniha / monografie
Hamplová, Dana, Katrňák, Tomáš (eds.). 2018. Na vzdělání záleží. Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 228 s. ISBN 978-80-7325-457-5. Dostupné z: http://www.cdk.cz/knihy/sociologicka-rada/na-vzdelani-zalezi.

Za posledních dvacet let došlo v České republice k zásadnímu nárůstu počtu studentů na vysokých školách. Jedním z důsledků je, že v naší populaci vzrostly podíly osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním na dvojnásobek. Prudký rozvoj vzdělávacího systému vyvolává řadu otázek. Mění se vztah mezi vzděláním, chováním, hodnotami a postoji? Rozevřela se v posledních třech desetiletích propast mezi lidmi s nižším a vyšším vzděláním, nebo se naopak rozdíly mezi nimi stírají? Kniha se zabývá vzdělanostními skupinami v současné české společnosti. Na vybraných životních výsledcích ukazuje, do jaké míry vzdělanostní úroveň ovlivňuje život člověka. Ovlivňuje vzdělání čím dál silněji individuální životní dráhy? Autoři a autorky jednotlivých kapitol analyzují data z aktuál­ních sociologických šetření a nabízejí odpovědi na všechny tyto důležité otázky.

Kapitoly:

  1. Finanční a nefinanční návratnost vzdělání / Tomáš Doseděl, Tomáš Katrňák

  2. Mzdy a příjmové nerovnosti / Martina Mysíková

  3. Vliv vzdělání na politickou participaci / Lukáš Linek

  4. Volební účast očima dětí a vliv rodičovského vzdělání / Aleš Kudrnáč

  5. Rodinné chování a hodnoty a vzdělání / Dana Hamplová

  6. Vzdělání a rodičovství / Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea

  7. Vzdělání a riziko rozvodu / Petr Fučík

  8. Vzdělanostní nerovnosti a sebevražednost / Tomáš Katrňák

  9. Liší se vzdělanostní skupiny v hodnotových orientacích? / Petra Anýžová

10. Vzdělání, kulturní kapitál a proměny životního stylu / Jiří Šafr, Dana Hamplová

11. Vzdělání a národní identita: klesá význam českého původu s dosaženým vzděláním? / Klára Vlachová

Left

Témata: 
hodnotové orientace
mzdy a příjmy
politika (a postoje k politice)
rodina
sociální nerovnosti
vzdělání
životní styl
Sdílejte tuto stránku