Trvání projektu: 
2016 - 2019

Evropský sociální výzkum (ESS) je akademický mezinárodní výzkum. Šetření ESS se v Evropě konají každé dva již od roku 2001. Šetření měří vzorce postojů, představ a chování populací více než třiceti zemí. Témata, která sleduje, jsou následující:

 • Občanství, občanská angažovanost a demokracie
 • Imigrace (postoje k imigraci)
 • Rodina, práce a blahobyt
 • Vyhledávání zdravotní péče
 • Ekonomická morálka
 • Osobní a sociální blahobyt: vytváření indikátorů pro prosperující Evropu
 • Časování života: organizace životní dráhy v Evropě
 • Zkušenosti s ageismem a jeho vyjádření
 • Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě
 • Práce, rodina, blahobyt: důsledky ekonomické recese
 • Důvěra v trestní spravedlnost: evropská komparativní analýza
 • Osobní a sociální blahobyt
 • Jak Evropané rozumí a hodnotí demokracii
 • Sociální nerovnosti v oblasti zdraví a jejich determinanty
 • Postoje k přistěhovalcům a jejich předkům
 • Postoje veřejnosti ke změně klimatu, energetické bezpečnosti a preference v oblasti energetických zdrojů
 • Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě: solidarita pod tlakem

Zadavatelem projektu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Témata: 
hodnotové orientace
metodologie výzkumu
sociologická data
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Bašná, Kristýna
Téma:
korupce
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek
Pospíšilová, Jaroslava, Pajak-Patkowska, Beata
Téma:
hodnotové orientace, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek
Bašná, Kristýna
Téma:
sociální nerovnosti, sociální politika
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek