odborná kniha / monografie
Večerník, Jiří (ed.). 2016. Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 415 s. ISBN 978-80-7330-295-5.

Kamila Fialová, Dana Hamplová, Martina Mysíková, Zdeněk R. Nešpor, Jiří Večerník (editor). Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016, 416 stran.

Publikace popisuje svět práce a rodiny v České republice v porovnání s evropskými zeměmi na základě velkých statistických šetření a sociologických výzkumů. První část je věnována trhu práce a vzdělání. Druhá část je zaměřena na objektivní a subjektivní blahobyt, jejich měřítka, determinanty a souvislosti. Třetí část pojednává o hodnotách práce a života včetně náboženství. Ke každé části je připojen „historický exkurs“ využívající starší prameny a popisující dávnější iniciativy v daných oblastech.

Cena knižní publikace: 302 Kč (vč. DPH)

Obsah:

Část 1. Trh práce a vzdělání

1. Vývoj a problémy českého trhu práce
2. Práce na částečný úvazek v evropských zemích
3. Vliv nízké pracovní intenzity na chudobu ve střední Evropě a České republice
4. Vzdělanostní nesoulad na českém trhu práce
5. Další vzdělávání dospělých v České republice
Historický exkurs: První empirický výzkum práce v české sociologii

Část 2. Objektivní a subjektivní blahobyt

6. Blahobyt v České republice v agregátních ukazatelích
7. Subjektivní ukazatele blahobytu a jejich sledování
8. Determinanty subjektivního blahobytu v České republice a střední Evropě
9. Ekonomická úroveň a subjektivní blahobyt v evropských zemích
10. Chudoba v objektivních a subjektivních ukazatelích v České republice a EU
Historický exkurs: Sociologie jako cesta k blahobytu a štěstí

Část 3. Spokojenost a hodnoty

11. Spokojenost se životem a zaměstnáním v České republice
12. Rozdíly ve spokojenosti v zaměstnání v evropských zemích
13. Vliv zaměstnání na spokojenost matek v evropských zemích
14. Hodnoty práce v České republice a evropských zemích
15. Vliv religiozity na pracovní orientace a sociální život v současné české společnosti
Historický exkurs: Náboženství a religiozita jako vysvětlující faktor sociálních jevů

Sdílejte tuto stránku

Připojené soubory

SouboryVelikost
PDF icon prace_a_blahobyt-e.pdf6.06 MB