Pracovní zařazení: 
vedoucí vědecký pracovník, vedoucí oddělení
Telefon: 
210 310 223
Interní linka: 
223

Životopis

Vzdělání: 
 • Fakulta humanitních studií UK, obor: obecná antropologie (Mgr. 2001)
 • Filosofická fakulta UK, obor: religionistika (Mgr. 2002)
 • Filosofická fakulta UK, obor: české dějiny (PhD. 2005, PhDr. 2006)
 • Fakulta humanitních studií UK, habilitace, obor: kulturní a sociální antropologie (2009)
 • Univerzita Karlova, jmenován profesorem, obor: kulturní a sociální antropologie (2017)
Zaměření: 
 • sociologie náboženství, kultury a institucí
 • náboženská studia (religionistika)
 • dějiny českých zemí a střední Evropy v raném novověku, 19. a 20. století
 • kulturní dějiny
 • dějiny sociologie a dalších společenských ved
 • sociální antropologie
Pedagogická činnost: 
 • FHS UK - profesor (od 2001, prof. od 2017)
 • od 2015 vedoucí pracovistě kulturních dějin, od 2020 vedoucí katedry historických věd
 • FF UK - vědecký pracovník (2003-2005)
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • EHESS Paris - Centre d´études interdisciplinaires des faits religieux (III-IV/2006)
 • University of California Santa Barbara - Dpt. of Religious Studies (VI-VIII/2007)
 • Ludwig-Maximilians-Universität München (IV-VI/2023)
Medailonek: 

 

 • Řádný člen Učené společnosti ČR (od 2022)
 •  
 • Hlavní editor on-line Sociologické encyklopedie (od 2017) https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/
 • Hlavní editor on-line Religionistické encyklopedie (začala vznikat 2020) https://rg-encyklopedie.soc.cas.cz/
 •  
 • Šéfredaktor časopisu Lidé města / Urban People (od 2007; člen redakční rady od 2004) www.lidemesta.cuni.cz
 • Člen redakční rady časopisu Český lid (od 2018)
 • Člen redakční rady časopisu Central European Journal for Contemporary Religion (od 2017)
 • Vedoucí oboru Dějiny moderní evropské kultury (dříve Evropské kulturní a duchovní dějiny) na FHS UK (od 2015)
 • Člen Kontrolní rady GA ČR (od 2023)
 • Člen hodnotícího panelu pro historii a archeologii (P405) Grantové agentury ČR (2009-13, 2009-12 předseda), místopředseda Oborové komise pro společenské a humanitní vědy (OK4) (2009-11)
 • Člen hodnotícího panelu pro filosofii a religionistiku (P401) Grantové agentury ČR (2014-18, 2017-18 předseda), člen Oborové komise pro společenské a humanitní vědy (OK4) (2017-18)
 • Člen (od 2020 předseda) oborové rady pro historii a etnologii Grantové egantury UK (2018-)
 • Posuzovatel Slovenské akreditačné agentúry pre vysoké školstvo (2022-)
 • Garant habilitačního řízení v oboru kulturní a sociální antropologie na UK
 • Člen oborových rad (cooperatio) historie a kulturní/sociální antropologie na UK
 • Člen vědecké rady FHS UK, tamtéž člen doktorských oborových rad Antropologie a Soudobé evropské kulturní dějiny
 • V minulosti člen redakční rady Sociologického časopisu (2006-16)
 •  
 • S manželkou, socioložkou a sociální antropoložkou Mgr. Olgou Nešporovou, PhD., má tři děti.

Všechny publikace

kapitoly v knize / monografii

recenze publikací

jiné publikace

recenzované články

impaktované články

odborné knihy / monografie

kapitoly v konferenčním sborníku

popularizační články

Projekty