Trvání projektu: 
2011 - 2013

Projekt chce analyzovat vazby mezi životními podmínkami a jejich vnímáním v českých, maďarských, polských a slovenských domácnostech. Po ukázání trendů v agregátních ukazatelích sociálně-ekonomického vývoje se budeme ptát na stupeň a charakter jejich kongruence. Na základě různých datových zdrojů o domácnostech bude nerovnost objektivní životní úrovně a jejích faktorů konfrontována s vnímanou spokojeností v členění podle zemí a období. po roce 1990. Srovnávací výzkumy zemí EU budou analyzovány pro zjištění měnící se asociace mezi materiálními podmínkami domácností a zvládáním finančních problémů po roce 2005 v průřezovém srovnání a longitudinálním sledování. Budou porovnány dva protikladné výklady: 1. objektivní stav není vnímán odpovídajícím způsobem a musíme hledat příčiny tohoto stavu; 2. objektivní ukazatele jsou nedostatečné pro zachycení životních podmínek v širším pojetí. Projekt vyústí do závěrů o interakcích mezi objektivními a subjektivními indikátory, které je nutno sledovat ve výzkumu a uvažovat v koncipování sociálních politik. 

měření životní úrovně;příjmy domácností;subjektivní indikátory;spokojenost; štěstí

Témata: 
mzdy a příjmy
životní úroveň
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 10, zobrazeno 1 - 10)

Večerník, Jiří

The potential provided by survey data for studying simultaneous changes in earnings disparities, inequality of household income, and the connections between them has thus far been underexploited. This paper presents various data on four Central and East European (CEE) countries, as well as some data on Austria and Germany for the sake of comparison.

Téma:
mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, sociologická data
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Večerník, Jiří

Článek pojednává problémy na rozhraní objektivních a subjektivních indikátorů. V první části jsou popsány vícerozměrné přístupy a ve druhé části popsány koncepty štěstí a spokojenosti. Poté je analyzován vztah mezi ekonomickým růstem a lidským štěstím. Ve čtvrté části jsou ukázána výzkumná data o sdělované spokojenosti v České republice, která jsou připravená k analýze a komparaci. V závěru jsou načrtnuty perspektivy výzkumu v dané oblasti.

Téma:
ekonomie, metodologie výzkumu
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Mysíková, Martina

This paper aims to quantify the basic structure of gender wage gaps in the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia, using the EU-SILC 2008 dataset. The structure of the gender
wage gap is analyzed based on the Heckman selection model and Oaxaca-Blinder decomposition. The fi ndings are to a great extent similar for the Czech and Slovak Republics. The observed

Téma:
gender, mzdy a příjmy
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Mysíková, Martina

Šetření European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) je důležitým zdrojem komparativním statistických dat. Ačkoli je šetření harmonizováno Eurostatem, individuální mikrodata obsahují mnoho rozdílů mezi zúčastněnými zeměmi, které vznikají kvůli odlišnostem v národních podmínkách, ve způsobu sběru dat či v jejich zpracování. Cílem tohoto článku je zhodnotit možnosti a omezení dat EU-SILC.
 

Téma:
metodologie výzkumu, mzdy a příjmy
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Mysíková, Martina, Večerník, Jiří

This study focuses on comparison of factors of job satisfaction within Europe. The rare comparative papers on this subject commonly compare Western Europe (WE) and Eastern Europe (EE) by pooling data on the two regions. By contrast, this analysis takes into account dis/similarities within each of the two regions. We use an ordered probit regression model based on European Social Survey 2010 and test the homogeneity of the two WE and EE regions.

Téma:
ekonomie, práce
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Zdeněk R. Nešpor
Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Večerník, Jiří, Mysíková, Martina

This article contributes to the debate about the impact of the transition to subjective well-being. After reviewing the relevant literature the authors draw on the surveys of the European Values Study between 1991 and 2008 to describe the trends in life satisfaction in 13 ‘Western’ and 11 ‘Eastern’ countries. The analysis finds that life satisfaction levels in transition countries have come to approach those in the West: the ‘rather unhappy’ 1990s were followed by the ‘rather happy’ 2000s.

Téma:
EU
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
working paper
Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
dějiny sociologie
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Večerník, Jiří

The article documents the development of life satisfaction in four transitional Central European countries since 1991, in comparison with Germany and Austria. After presentation of data sources and the overview of the literature regarding the effect of transition on life satisfaction, surveys of European Values Study 1991, 1999 and 2008 are analysed together with macroeconomic data.

Téma:
životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Fialová, Kamila, Štika, Pavel

The article assesses well-being in the Czech Republic compared to other Visegrad countries (Slovakia, Hungary, Poland) and neighbouring Germany and Austria. By employing various approaches designed by several international organisations it takes an aggregate perspective to assess both the current well-being and its sustainability into the future. All the employed indicators that relate to current well-being evaluate the well-being in the Czech Republic as moderate among the OECD countries.

Téma:
životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek