Trvání projektu: 
2014 - 2016

Oblast práce a zaměstnání zůstává předmětem především ekonomické analýzy statistických dat, zatímco její vnitřní, hodnotové a subjektivní aspekty bývají opomíjeny. Právě na ně se zaměřil uvedený projekt, a to hlavně na základě analýzy individuálních dat mezinárodních výzkumů umožňujících srovnání v rámci Evropy. Obdobně zatímco ekonomický výzkum sleduje pouze jedince, v analýzách projektu byl zdůrazněn kontext domácností a rodin. Podle plánu projektu byly analyzovány čtyři tematické oblasti: 1. proměny životních a pracovních hodnot, 2. vyrovnávání mezi pracovním a rodinným životem, 3. motivace k práci a udržení příjmů domácností, 4. hodnoty a chování pracujících imigrantů. Databáze mezinárodních statistických šetření a sociologických výzkumů byla použita pro sledování různých dimenzí českého trhu práce, hodnot souvisejících s prací a zaměstnáním a rovněž s prací souvisejícího blahobytu. Česká realita byla zasazena do srovnávacího evropského kontextu. Byl realizován sociologický výzkum „Pracovní orientace“ International Social Survey Programme (ISSP), který byl poskytnut mezinárodní vědecké komunitě prostřednictvím archivu GESIS v Mannheimu. Výsledná monografie “Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu” (Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2016) usiluje o souhrnnější pohled na souvislosti práce, hodnot a vnímaného blahobytu. Kromě ní bylo publikováno šest článků v IF časopisech a tři v referovaných časopisech.

Témata: 
migrace a mobilita
mzdy a příjmy
náboženství a religiozita
práce
rodina
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 5, zobrazeno 1 - 5)

Večerník, Jiří, Mysíková, Martina

This article contributes to the debate about the impact of the transition on subjective well-being. After reviewing the relevant literature the authors draw on the surveys of the European Values Study of 1991, 1999 and 2008 to describe the trends in life satisfaction in 13 Western and 11 Eastern countries. The analysis finds that life satisfaction levels in transition countries have come to approach those in the West: the ‘rather unhappy’ 1990s were followed by the ‘rather happy’ 2000s.

Téma:
ekonomie, životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Mysíková, Martina, Večerník, Jiří, Želinský, Tomáš

While poverty has long been a phenomenon closely related to the life cycle of family, in recent decades is increasingly dependent on the economic participation of household members. In addition, this change in post-communist countries is associated with the economic and social transformation, which has led to an increasing income inequality. The study of relationships between work intensity and poverty is only at its beginning in transition countries.

Téma:
ekonomie, životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Mysíková, Martina, Večerník, Jiří

The article deals with life and job satisfaction of the Czech working-age population. First it highlights concepts of happiness and satisfaction within the emerging multidimensional approaches to individual and societal well-being. Then, it resumes the data sources of those measures, with specific attention to the Module on Subjective Well-being of the survey EU-SILC.

Téma:
životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Večerník, Jiří (ed.)

Kamila Fialová, Dana Hamplová, Martina Mysíková, Zdeněk R. Nešpor, Jiří Večerník (editor). Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016, 416 stran.

Téma:
ekonomie, práce, vzdělání, životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Fialová, Kamila

This article explores the development of part-time employment in Central and Eastern Europe compared to Western Europe. The analysis of panel data reveals the role of part-time work determinants on the macro level and their different effects on part-time employment in the two groups of countries. The large set of determinants includes business cycle, labour market institutions and structural factors.

Téma:
ekonomie
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek