Pracovní zařazení: 
vedoucí oddělení, vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 231
Interní linka: 
231

Životopis

Vzdělání: 
  • 2012, Ph.D., sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
  • 2004, Mgr., sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
  • 2000, Bc., sociologie, Kyjevo-Mohyljanska Akademie, Kyjev
Zaměření: 
  • mezinárodní migrace a metodologie výzkumu imigrantů a menšin
  • management sociálních dat a metody sociologického výzkumu
  • sociologie rodiny s důrazem na genderové role a reprodukční chovaní
Medailonek: 

od 2021: Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

od 2021: správní rada Integračního centra Praha, o. p. s.

od 2019: monitorovací výbor národního programu Azylového, migračního a integračního fondu

od 2015: Výbor pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva

2014-2020: redakční rada ročenky ČSU Cizinci v ČR

2012-2020: redakční rada časopisu Central and Eastern European Migration Review

od 2009: Evropská migrační síť - Národní kontaktní místo pro ČR

2007: redakční rada časopisu Data a výzkum

od 2006: Masarykova česká sociologická společnost

Všechny publikace

kapitoly v knize / monografii