Trvání projektu: 
2002 - 2003

Cílem projektu je studium individuálních či rodinných reemigrací zahraničních Čechů v 90. letech 20. století, zejména těch, kteří republiku opustili v období vlády komunistického režimu a odešli do vyspělých zemí . Studovány budou jednak důvody a subjektivně vnímané motivační faktory jejich návratu, při vědomí, že ve většině případů jde o komplex řady těchto faktorů, stejně jako (u referenční skupiny) naopak důvody, které reemigraci (za)bránily. Dále budou studovány procesy adaptace a integrace reemigrantů do majoritního českého prostředí a vzájemného hodnotového ovlivňování, konflikt v cizině získaných hodnotových schémat s mentalitou soudobé české společnosti . Projekt bude vycházet z pozic kvalitativní ekonomické sociologie a sociální antropologie, bude však integrovat i teoretické poznatky dalších humanitních disciplín (psychologie, politologie, historie); hlavním zdrojem dat budou nestandardizované rozhovory a antropologicky vymezené zúčastněné pozorování spojené s hustým popisem.

 

Reemigrace zahraničních Čechů, především emigrantů z vyspělých zemí, do ČR v 90. letech 20. století z hlediska ekonomické sociologie. Zadavatel: AV ČR, doba řešení 2002-2003. Řešitel: Zdeněk R. Nešpor. 

Zadavatel: 
GA AV ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 6, zobrazeno 1 - 6)

Nešpor, Zdeněk R.

The article provides a strong theoretical basis for a study of Czech emigration to the West and the return of the emigrants in the 1990s, which spreads from P. Berger´s and T. Luckmann´s theory of socialization, and compares it with a point of view of socio-economics, seen as the most useful research method of this particular field. The author attempts to explain why the emigrants decide to return, including the consequence of their prosperity abroad and their attitudes to modern capitalism.

Téma:
ekonomie, migrace a mobilita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Autor se zaměřuje na impulsy, jimiž může západní studium mezinárodních migrací přispět českému akademickému diskursu v této oblasti se zvláštním zřetelem k přínosu ekonomické sociologie.

Téma:
migrace a mobilita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Studie pojednává o třech sférách neintegrace západních emigrantů v 90. letech 20. století do české společnosti, ovlivňovaných bazálními odlišnostmi obou skupin, na základě autorova terénního výzkumu provedeného v letech 2002-03.

Téma:
migrace a mobilita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
migrace a mobilita, náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Comments on the government treatment returning emigrants and refugees of the former communist regime in Czech Republic. Consideration as important investment resources; failure to establish a link between East and West emigrants by repatriates; Provision of citizenship and property return.

Téma:
migrace a mobilita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
popularizační článek
Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
migrace a mobilita, transformace
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
popularizační článek