odborná kniha / monografie
Vlachová, Klára (ed.). 2024. Czech Social Attitudes in the European Context. Lanham: Lexington Books. 184 s. ISBN 978-1-66694-880-.

Kniha odráží politické, sociální a obecné společenské postoje v České republice v evropském srovnání. V devíti kapitolách se tým autorů zabývá chápáním a hodnocením demokracie, identitou diskriminovaných skupin, spokojeností s demokracií, přesvědčením o distributivní spravedlnosti, podporou přerozdělování příjmů, spravedlivým odměňováním, normami spravedlnosti, životní spokojeností, spokojeností v zaměstnání, subjektivní pohodou, (ne)štěstím, sociální izolací, vnímanou nejistotou, rodinnými normami souvisejícími s rodičovstvím a postoji k migraci v době před a po pandemii onemocnění COVID-19. Kniha zachycuje mírné zklamání z nízkých příjmů a příjmové rovnosti, jejich vliv na spokojenost s prací, štěstí a chápání demokracie v tomto kritickém období. Důkladné kvantitativní analýzy postojů vycházejí z aktuálních dat Evropského sociálního průzkumu. Každá kapitola je samostatným dílem, nicméně jejich zjištění se vzájemně potvrzují a doplňují.

Kniha je dostupná v e-shopu nakladatele či na Amazonu.

Obsah:

  1. Understanding Democracy in ‘Post-COVID-19’ Europe, Jaroslava Pospíšilová (Jaroslava.Pospisilova@soc.cas.cz) Jak funguje česká demokracie? Ceníme si, že chrání práva menšin, dává médiím svobodu kritizovat vládu a volby jsou svobodné a spravedlivé. Jejími slabinami jsou neschopnost vlád zastupovat názory obyčejných lidí, slabá ochrana před chudobou a příjmovými nerovnostmi a nemožnost dohnat vlády k odpovědnosti za špatně odvedenou práci.
  2. Discriminated Group Identity: What Does It Mean for Satisfaction with Democracy? Klára Plecitá Vlachová (Klara.Plecita@soc.cas.cz) Věk, barva pleti /rasa a další nespecifikované důvody jsou v Česku nejčastěji uváděnými důvody identifikace s diskriminovanou skupinou. Zřídka uváděné jsou náboženství, sexualita a jazyk. Lidé identifikovaní s diskriminovanými skupinami hodnotí českou demokracii hůře než lidé, kteří se k nim neřadí.
  3. Distributive Justice Beliefs and Support for Income Redistribution, Ivan Petrúšek (Ivan.Petrusek@soc.cas.cz) V zemích, kde jsou větší příjmové nerovnosti, bývá veřejnost nakloněna přerozdělování příjmů. Česko patří mezi země s nízkou příjmovou nerovností. Většina Čechů si myslí, že mzdy jsou u nás nespravedlivě nízké a v odměňování preferují spíše spravedlnost před rovností.
  4. Pay Fairness, Equity Norms, and Life Satisfaction in CEE and WE Countries, Kristýna Bašná (Kristyna.Basna@soc.cas.cz) Spravedlivý plat a životní spokojenost spolu souvisí. Češi, kteří svou mzdu vnímají jako spravedlivou, jsou v životě spokojenější. A Češi, kteří se domnívají, že jsou přepláceni, netrpí tak často pocitem viny, jako přeplácení pracovníci v zemích západní Evropy.
  5. Job Satisfaction in Czechia, Kamila Fialová (Kamila.Fialova@soc.cas.cz) Pracovní spokojenost Čechů závisí na relativním příjmu, se kterým domácnost bez problémů vyjde, a autonomii v organizaci práce. Spokojenost s prací neovlivnily ani události související s pandemií COVID-19 (práce z domova, změna pracoviště, ztráta zaměstnání, snížení příjmu, zkrácení pracovní doby, dovolená nebo neplacené volno).
  6. The Unbearable Lightness of Unhappiness: The Puzzle of Subjective Wellbeing, Dana Hamplová (Dana.Hamplova@soc.cas.cz) Co mají společného šťastní lidé? Mají práci, rodinu a přátele a pohodlně vyjdou se svým příjmem. Téměř polovina Čechů však uvádí, že si o osobních či intimních věcech nemá s kým popovídat, což výrazně ovlivňuje jejich štěstí.
  7. Social Isolation and Perceived Unsafety, Eva Krulichová (Eva.Krulichova@soc.cas.cz) Potvrzuje se, že Česká republika patří v Evropě mezi země s vysokou mírou sociální izolace. Existuje souvislost mezi sociální izolací a pocitem, že v okolí či sousedství není bezpečno.
  8. Family Norms Related to Parenthood: Are There Gendered Double Standards? Jana Klímová Chaloupková (Jana.Chaloupkova@soc.cas.cz) Česko, podobně jako ostatní země střední a východní Evropy, vykazuje relativně nízký souhlas s dobrovolnou bezdětností a zhruba průměrný souhlas s plozením dětí v nesezdaném soužití. Češi také příliš neschvalují zaměstnání žen na plný úvazek, pokud mají děti ve věku do 3 let.
  9. Attitudes Towards Migration: Fear, Social Distance and Rejection, Dita Čermáková (Dita.Cermakova@soc.cas.cz) Česko patří v Evropě k zemím s nejvíce negativními postoji k mezinárodní migraci a tyto postoje se nadále zhoršují. Jsou ovlivněny hodnotovým konzervatismem, absencí cizinců mezi blízkými přáteli, nízkou mírou mezilidské důvěry, životní nespokojeností a nižší důvěrou v instituce.
Sdílejte tuto stránku