Trvání projektu: 
2022 - 2024

Projekt přispívá k výzkumu subjektivní kvality života v post-covidové éře. Projekt má tři základní přínosy. Zaprvé, otázky kvality života v post-covidové době bude používat reprezentativní data získané v rámci projektu International Social Survey Program - ISSP 2021/2022, které umožňují jak srovnání mezi zeměmi, tak srovnání v čase. Zadruhé, projekt věnuje speciální pozornost post-komunistickým zemím, především České republice. Jedním z nejsystematičtějších zjištění před-covidových výzkumů bylo, že tyto společnosti měly výrazně nižší subjektivní kvalitu života i v době před vypuknutím pandemie. Lze předpokládat, že pandemie rozdíl v kvalitě života mezi Východem a Západem prohloubila. Zatřetí, projekt při vysvětlení mezinárodních rozdílů zohledňuje nesourodost populací a využívá metody tzv. heterogenous treatment effects (heterogenních dopadů).

Témata: 
sociální nerovnosti
zdraví
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: