odborná kniha / monografie
Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.). 2006. Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 307 s. ISBN 80-7330-082-6.

Kniha se věnuje výzkumu životního cyklu. Soustředí se na situaci v České republice po roce 1989 a věnuje se jednak změnám v rodinném chování a životním cyklu, jednak nestandardním životním drahám. Kniha pokrývá životní cyklus od hledání partnera, odchodu od rodičů, přátelství vstupu do manželství, narození dětí, rodičovství, rozvodům, stejně jako situaci starších lidí a úmrtnosti. Do knihy přispělo celkem 19 autorů.

 

Left

Témata: 
hodnotové orientace
rodina
životní styl
Sdílejte tuto stránku