Pracovní zařazení: 
doktorandka
Telefon: 
210310570
Interní linka: 
570

Životopis

Vzdělání: 

2015 až dosud - doktorandka na katedře Politologie, Institutu politologických studií FSV UK

2006 - rigorózní zkouška z Politologie, Fakulta sociálních věd UK

2006 - magistr Politologie, Fakulta sociálních věd UK

2003 - bakalář,  Základy humanitní vzdělanosti (Filosofie - Politologie), Pedagogická fakulta UJEP

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2004-2005 Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universität v Bonnu, roční studijní pobyt v rámci programu Erasmus