odborná kniha / monografie
Vlachová, Klára (ed.). 2013. Česká republika 2002–2012: hodnoty, postoje, chování. Sociální report projektu European Social Survey. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 148 s. ISBN 978-80-7330-224-5.

Česká společnost zažila v letech 2002 až 2012 řadu událostí a změn. Podobné události a změny však probíhaly i v ostatních evropských státech. Stav i vývoj postojů, hodnot a chování populací evropských států zachytil v souvislosti s těmito událostmi a změnami výzkumný projekt European Social Survey. Tato kniha je věnována postojům, hodnotám a chování a jejich změnám v české společnosti v posledních deseti letech. Data za Českou republiku jsou porovnávána s daty za ostatní evropské země, které se projektu účastnily.

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232167

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
ekonomie
kriminalita
péče
politika (a postoje k politice)
práce
sociologická data
věk a stárnutí
zdraví
Sdílejte tuto stránku