Pracovní zařazení: 
vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 570
Interní linka: 
570

Životopis

Vzdělání: 

2017 - PhDr., rigorózní zkouška

2016 - Ph.D., sociologie, Filozofická fakulta UK

2012 - Mgr., sociologie, Filozofická fakulta UK

2009 - Bc., sociologie, Filozofická fakulta UK

Zaměření: 

delikvence mládeže, důvěra v instituce trestní spravedlnosti, punitivita veřejnosti, obavy z kriminality

Pedagogická činnost: 

2014 - Analýza kvantitativních dat v SPSS (sdílená výuka), FF UK

2013 - Sociologie v praxi: Jak připravit a realizovat vlastní výzkum (sdílená výuka), FF UK - kurz celoživotního vzdělávání

2012 až 2016 - Vybrané kapitoly ze sociálních deviací / Chapters on Social Deviance pro studenty v programu Erasmus (sdílená výuka), FF UK

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2010 až 2011 - Faculty of Law, Criminal Justice and Public Administration, Univerzita v Lausanne, Švýcarsko 

Medailonek: 

PhDr. Eva Krulichová, Ph.D. is a researcher in the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences. Her research interests lie in the field of criminology. She focuses mainly on fear of crime, trust in criminal justice, punitive attitudes, juvenile delinquency and socio-spatial analysis of crime. She also cooperates with the Department of Sociology at the Faculty of Arts at Charles University and the Institute of Criminology and Social Prevention in Prague. She published her articles in a number of impacted academic journals. She also co-authored the collective monographs Juvenile Delinquency: Trends and Determinants (2015), Regional Crime and its Impact on Quality of Life (2016) and How Are Czechs Doing in Contemporary Europe? (2018). In 2022 she received the Otto Wichterle Award.

Všechny publikace

impaktované články