Pracovní zařazení: 
vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 570
Interní linka: 
570

Životopis

Vzdělání: 

2017 - PhDr., rigorózní zkouška

2016 - Ph.D., sociologie, Filozofická fakulta UK

2012 - Mgr., sociologie, Filozofická fakulta UK

2009 - Bc., sociologie, Filozofická fakulta UK

Zaměření: 

delikvence mládeže, důvěra v instituce trestní spravedlnosti, punitivita veřejnosti, obavy z kriminality

Pedagogická činnost: 

2023/2024 - Metody výzkumu, Aplikovaná sociologie, Kvantitativní sociologie, Kvantitativní analýza

2012 až 2016 - Vybrané kapitoly ze sociálních deviací / Chapters on Social Deviance pro studenty v programu Erasmus (sdílená výuka), FF UK

2014 - Analýza kvantitativních dat v SPSS (sdílená výuka), FF UK

2013 - Sociologie v praxi: Jak připravit a realizovat vlastní výzkum (sdílená výuka), FF UK - kurz celoživotního vzdělávání

 

 

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2010 až 2011 - Faculty of Law, Criminal Justice and Public Administration, Univerzita v Lausanne, Švýcarsko 

Medailonek: 

Dr. Eva Krulichová is a researcher at the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, specializing in criminology. Her research encompasses various aspects, including the fear of crime, trust in criminal justice, punitive attitudes, juvenile delinquency, and socio-spatial analysis of crime. In addition to her work at the Institute of Sociology, she collaborates with the Department of Sociology at the Faculty of Arts, Charles University, and the Institute of Criminology and Social Prevention in Prague. Dr. Krulichová has contributed to several impactful academic journals and co-authored collective monographs such as "Juvenile Delinquency: Trends and Determinants" (2015), "Regional Crime and its Impact on Quality of Life" (2016), "How Are Czechs Doing in Contemporary Europe?" (2018), and "Fear of Crime: Myths and Reality" (2020). In 2022, she was honored with the Otto Wichterle Award.

Všechny publikace

impaktované články