impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Čermák, Daniel. 2004. „Vliv teritoriálně specifických faktorů na formování politických orientací voličů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (4): 469-488 . ISSN 0038-0288.

Článek se soustřeďuje na analýzu vlivu teritoriálních faktorů na politické orientace voličů. Ve čtyřech modelových regionech bylo provedeno reprezentativní šetření. K individuálním datům byla přidána kontextová data popisující prostředí, v němž lidé dělají svoje politická rozhodnutí. Výsledky analýzy ukazují, že teritoriální kontext je pro vytváření politických postojů významný.

 

Sdílejte tuto stránku