kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Martina Mikeszová. 2008. „Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti vlastnického bydlení mezi roky 2000-2006.“ Pp. 65-86 in Lux, Martin, František Kuda (eds.). Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 193 s. ISBN 978-80-7330-149-1.

Kraje v České republice se značně liší v dostupnosti vlastnického bydlení, protože regionální rozdíly v cenách vlastnického bydlení jsou větší než regionální rozdíly v příjmech domácností. Nejhorší dostupnost vlastnického bydlení je v Praze a v Jihomoravském kraji. Nejdostupnější je vlastnické bydlení v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Analýza údajů o dostupnosti bydlení v období 2000 až 2006 ukázala, že finanční dostupnost vlastnického bydlení se rychle mění v čase.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku