impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Věra Patočková, Michal Illner. 2012. „Problémové rezidenční čtvrti a politiky k jejich regeneraci v postsocialistickém městě – studie Prahy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (1): 39-63. ISSN 0038-0288.

Článek se zabývá studiem politik regenerace v Praze. Po úvodní části, která se věnuje vymezením teoretických východisek a představení zahraničních zkušeností s prostorově orientovanými politikami regenerace rezidenčních čtvrtí ve městě, se článek zaměřuje na analýzu situace ve dvou vybraných městských částech Prahy.

Sdílejte tuto stránku