kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef, Daniel Čermák, Tomáš Kostelecký, Renáta Mikešová, Zdenka Vajdová. 2011. „Poznatky a závěr.“ Pp. 103-111 in Vajdová, Zdenka (ed.). Sociální kapitál a dopady ekonomické krize v regionech. Kraj Vysočina a Ústecký kraj. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 155 s. ISBN 978-80-7330-215-3.

Cílem publikace je analýza role sociálního kapitálu a jeho jednotlivých složek při překonávání důsledků ekonomické krize obyvatelstvem. Text se soustředí na detailní analýzu obyvatelstva Kraje Vysočina, v němž se předpokládá vysoká úroveň sociálního kapitálu, a Ústeckého kraje, s předpokládanou nízkou úrovní sociálního kapitálu. Vícerozměrnými statistickými metodami dat, získaných reprezentativním dotazníkovým šetřením v obou krajích v roce 2010, jsou identifikovány ty aspekty sociálního kapitálu, které mohou hrát největší roli při překonávání důsledků ekonomické krize.

 

Sdílejte tuto stránku