impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Věra Patočková. 2006. „Fungování národních, regionálních a lokálních vlád – problém měření výkonu vlád („government performance“).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 913-936. ISSN 0038-0288.

Článek se zabývá otázkou jak měřit výkon vlád. Možné přístupy se dají v zásadě rozdělit do čtyř skupin. První skupinu představují měření pomocí ukazatelů sociálně-ekonomického rozvoje vládou spravovaného území. Do druhé skupiny patří měření prostřednictvím subjektivního hodnocení fungování vlády. Do třetí skupiny patří řešení zaměřující se na měření procedurální a institucionální efektivnosti a kvalitu výkonu vlády. Poslední skupina je tvořena pokusy měřit výkon vlád pomocí agregátních indexů.

Sdílejte tuto stránku