odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Tomáš Kostelecký, Petr Sunega, Jana Vobecká, Jan Sládek. 2010. Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 62 s. ISBN 978-80-7330-177-4.

Publikace vychází z teoretického rámce vztahů mezi bytovou a populační politikou, dále zhodnocuje dosavadní nástroje bytové politiky ve vyspělých zemích. Zaměřuje se hlavně na sektor nájemního bydlení a skupinu mladých rodin a podává souhrn státních a lokálních politik zacílených na tuto skupinu. Na státní úrovni navrhují autoři novelizaci pravidel pro poskytování příspěvku na bydlení, na obecní úrovni podávají návrh cílené obecní garance.
 

Sdílejte tuto stránku